ศล http://zol.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=25-07-2015&group=36&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=25-07-2015&group=36&gblog=44 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[ทดลองเล่นกับกฎของคลื่นเสียงที่มาถึงก่อน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=25-07-2015&group=36&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=25-07-2015&group=36&gblog=44 Sat, 25 Jul 2015 20:15:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=25-07-2015&group=36&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=25-07-2015&group=36&gblog=43 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[ทดลองเล่นกับ pitch ของ complex tones]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=25-07-2015&group=36&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=25-07-2015&group=36&gblog=43 Sat, 25 Jul 2015 20:08:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=28-01-2015&group=36&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=28-01-2015&group=36&gblog=42 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[Differential Evolution]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=28-01-2015&group=36&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=28-01-2015&group=36&gblog=42 Wed, 28 Jan 2015 16:53:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=21-10-2013&group=36&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=21-10-2013&group=36&gblog=41 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[The Critical Band Concept & The Power Spectrum Model]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=21-10-2013&group=36&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=21-10-2013&group=36&gblog=41 Mon, 21 Oct 2013 3:09:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=03-09-2013&group=36&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=03-09-2013&group=36&gblog=40 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[Masking]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=03-09-2013&group=36&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=03-09-2013&group=36&gblog=40 Tue, 03 Sep 2013 23:19:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=27-08-2013&group=36&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=27-08-2013&group=36&gblog=39 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[Flaw in SVD-based Watermarking]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=27-08-2013&group=36&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=27-08-2013&group=36&gblog=39 Tue, 27 Aug 2013 20:59:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=25-08-2013&group=36&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=25-08-2013&group=36&gblog=38 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[An SVD-Based Audio Watermarking Technique]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=25-08-2013&group=36&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=25-08-2013&group=36&gblog=38 Sun, 25 Aug 2013 1:32:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=24-08-2013&group=36&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=24-08-2013&group=36&gblog=37 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[Absolute Thresholds]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=24-08-2013&group=36&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=24-08-2013&group=36&gblog=37 Sat, 24 Aug 2013 10:59:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=24-08-2013&group=36&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=24-08-2013&group=36&gblog=36 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[Subjective Attributes of Sound]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=24-08-2013&group=36&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=24-08-2013&group=36&gblog=36 Sat, 24 Aug 2013 9:41:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=28-07-2013&group=36&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=28-07-2013&group=36&gblog=35 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[Orthogonality]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=28-07-2013&group=36&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=28-07-2013&group=36&gblog=35 Sun, 28 Jul 2013 20:08:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=28-07-2013&group=36&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=28-07-2013&group=36&gblog=34 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[Least Squares]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=28-07-2013&group=36&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=28-07-2013&group=36&gblog=34 Sun, 28 Jul 2013 16:33:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=27-07-2013&group=36&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=27-07-2013&group=36&gblog=33 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[Correlation]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=27-07-2013&group=36&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=27-07-2013&group=36&gblog=33 Sat, 27 Jul 2013 21:23:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=27-07-2013&group=36&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=27-07-2013&group=36&gblog=32 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[Data-hiding Scheme for Digital-Audio in Amplitude Modulation Domain]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=27-07-2013&group=36&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=27-07-2013&group=36&gblog=32 Sat, 27 Jul 2013 23:01:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=27-07-2013&group=36&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=27-07-2013&group=36&gblog=31 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[Detection of Tampering in Speech Signals with Inaudible Watermarking Technique]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=27-07-2013&group=36&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=27-07-2013&group=36&gblog=31 Sat, 27 Jul 2013 11:37:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=27-07-2013&group=36&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=27-07-2013&group=36&gblog=30 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[Reversible Watermarking for Digital Audio Based on Cochlear Delay Characteristics]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=27-07-2013&group=36&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=27-07-2013&group=36&gblog=30 Sat, 27 Jul 2013 10:45:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=16-07-2013&group=36&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=16-07-2013&group=36&gblog=29 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[Hilbert-Huang Transform]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=16-07-2013&group=36&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=16-07-2013&group=36&gblog=29 Tue, 16 Jul 2013 22:19:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=16-07-2013&group=36&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=16-07-2013&group=36&gblog=28 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[Research of Improved Echo Data Hiding: Audio Watermarking based on Reverberation]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=16-07-2013&group=36&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=16-07-2013&group=36&gblog=28 Tue, 16 Jul 2013 9:29:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=15-07-2013&group=36&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=15-07-2013&group=36&gblog=27 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[Researches on Echo Kernels of Audio Digital Watermarking Technology Based on Echo Hiding]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=15-07-2013&group=36&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=15-07-2013&group=36&gblog=27 Mon, 15 Jul 2013 22:03:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=15-07-2013&group=36&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=15-07-2013&group=36&gblog=26 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[Analysis-by-Synthesis Echo Hiding Scheme Using Mirrored Kernels]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=15-07-2013&group=36&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=15-07-2013&group=36&gblog=26 Mon, 15 Jul 2013 21:17:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=15-07-2013&group=36&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=15-07-2013&group=36&gblog=25 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[A Novel Echo-Hiding Scheme with Backward and Forward Kernels]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=15-07-2013&group=36&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=15-07-2013&group=36&gblog=25 Mon, 15 Jul 2013 20:52:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=14-07-2013&group=36&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=14-07-2013&group=36&gblog=24 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[EMD and Psychoacoustic Model Based Watermarking for Audio]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=14-07-2013&group=36&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=14-07-2013&group=36&gblog=24 Sun, 14 Jul 2013 1:24:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=05-07-2013&group=36&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=05-07-2013&group=36&gblog=23 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[Arnold Transform (Arnold's Cat Map)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=05-07-2013&group=36&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=05-07-2013&group=36&gblog=23 Fri, 05 Jul 2013 23:08:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=21-06-2013&group=36&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=21-06-2013&group=36&gblog=22 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[What is a Cepstrum?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=21-06-2013&group=36&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=21-06-2013&group=36&gblog=22 Fri, 21 Jun 2013 15:41:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=20-06-2013&group=36&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=20-06-2013&group=36&gblog=21 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[Audio Watermarking of Stereo Signals Based on Echo-Hiding Method]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=20-06-2013&group=36&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=20-06-2013&group=36&gblog=21 Thu, 20 Jun 2013 21:35:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=20-06-2013&group=36&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=20-06-2013&group=36&gblog=20 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[Experimental Research on Parameter Selection of Echo Hiding in Voice]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=20-06-2013&group=36&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=20-06-2013&group=36&gblog=20 Thu, 20 Jun 2013 21:13:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=15-06-2013&group=36&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=15-06-2013&group=36&gblog=19 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[Experiments with and Enhancements to Echo Hiding]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=15-06-2013&group=36&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=15-06-2013&group=36&gblog=19 Sat, 15 Jun 2013 17:30:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=13-06-2013&group=36&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=13-06-2013&group=36&gblog=18 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[Echo Data Hiding]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=13-06-2013&group=36&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=13-06-2013&group=36&gblog=18 Thu, 13 Jun 2013 11:29:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=11-06-2013&group=36&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=11-06-2013&group=36&gblog=17 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[Audio Watermarking Algorithms: State-of-the-Art]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=11-06-2013&group=36&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=11-06-2013&group=36&gblog=17 Tue, 11 Jun 2013 16:00:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=24-05-2013&group=36&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=24-05-2013&group=36&gblog=16 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[Georg von Békésy]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=24-05-2013&group=36&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=24-05-2013&group=36&gblog=16 Fri, 24 May 2013 22:36:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=24-05-2013&group=36&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=24-05-2013&group=36&gblog=15 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[Introduction to Digital Audio Watermarking]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=24-05-2013&group=36&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=24-05-2013&group=36&gblog=15 Fri, 24 May 2013 2:01:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=20-05-2013&group=36&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=20-05-2013&group=36&gblog=14 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[Pitch and Periodicity Coding]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=20-05-2013&group=36&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=20-05-2013&group=36&gblog=14 Mon, 20 May 2013 15:37:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=11-05-2013&group=36&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=11-05-2013&group=36&gblog=13 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[Loudness and Intensity Coding]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=11-05-2013&group=36&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=11-05-2013&group=36&gblog=13 Sat, 11 May 2013 15:01:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=09-05-2013&group=36&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=09-05-2013&group=36&gblog=12 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[Frequency Selectivity]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=09-05-2013&group=36&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=09-05-2013&group=36&gblog=12 Thu, 09 May 2013 14:57:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=05-05-2013&group=36&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=05-05-2013&group=36&gblog=11 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[Audio Watermarking Based on Spread Spectrum Communication Technique]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=05-05-2013&group=36&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=05-05-2013&group=36&gblog=11 Sun, 05 May 2013 16:26:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=30-04-2013&group=36&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=30-04-2013&group=36&gblog=10 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[A Journey Through the Auditory System]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=30-04-2013&group=36&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=30-04-2013&group=36&gblog=10 Tue, 30 Apr 2013 22:17:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=11-02-2011&group=24&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=11-02-2011&group=24&gblog=11 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[ZigBee เบื้องต้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=11-02-2011&group=24&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=11-02-2011&group=24&gblog=11 Fri, 11 Feb 2011 16:04:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=14-02-2010&group=24&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=14-02-2010&group=24&gblog=10 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[เต่า vs อิเล็กตรอนในลวดทองแดง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=14-02-2010&group=24&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=14-02-2010&group=24&gblog=10 Sun, 14 Feb 2010 22:18:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=11-08-2011&group=14&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=11-08-2011&group=14&gblog=67 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝึกฝนหมากรุกสากล 6]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=11-08-2011&group=14&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=11-08-2011&group=14&gblog=67 Thu, 11 Aug 2011 22:32:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=10-08-2011&group=14&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=10-08-2011&group=14&gblog=66 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[ล่อเสือออกจากถ้ำ vs จับโจรเอาหัวโจก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=10-08-2011&group=14&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=10-08-2011&group=14&gblog=66 Wed, 10 Aug 2011 17:29:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=09-08-2011&group=14&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=09-08-2011&group=14&gblog=65 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝึกฝนหมากรุกสากล 5]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=09-08-2011&group=14&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=09-08-2011&group=14&gblog=65 Tue, 09 Aug 2011 19:24:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=09-08-2011&group=14&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=09-08-2011&group=14&gblog=64 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝึกฝนหมากรุกสากล 4]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=09-08-2011&group=14&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=09-08-2011&group=14&gblog=64 Tue, 09 Aug 2011 17:17:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=08-04-2010&group=14&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=08-04-2010&group=14&gblog=63 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[แต้มพื้นฐานหมากรุกไทย ตอนที่ 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=08-04-2010&group=14&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=08-04-2010&group=14&gblog=63 Thu, 08 Apr 2010 18:45:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=24-02-2010&group=14&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=24-02-2010&group=14&gblog=62 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[สร้าง-รักษาสมมาตร (เกมเบียดปลายกระดาน)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=24-02-2010&group=14&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=24-02-2010&group=14&gblog=62 Wed, 24 Feb 2010 13:23:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=04-11-2009&group=14&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=04-11-2009&group=14&gblog=61 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[Fischer vs Larsen (1971)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=04-11-2009&group=14&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=04-11-2009&group=14&gblog=61 Wed, 04 Nov 2009 10:52:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=06-01-2009&group=14&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=06-01-2009&group=14&gblog=59 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[Luft]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=06-01-2009&group=14&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=06-01-2009&group=14&gblog=59 Tue, 06 Jan 2009 22:25:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=04-01-2009&group=14&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=04-01-2009&group=14&gblog=58 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[ควีน อำนาจ และความเรืองโรจน์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=04-01-2009&group=14&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=04-01-2009&group=14&gblog=58 Sun, 04 Jan 2009 22:23:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=03-01-2009&group=14&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=03-01-2009&group=14&gblog=57 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[Outrageous Moves 3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=03-01-2009&group=14&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=03-01-2009&group=14&gblog=57 Sat, 03 Jan 2009 18:17:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=01-01-2009&group=14&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=01-01-2009&group=14&gblog=56 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[โครงสร้างเบี้ย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=01-01-2009&group=14&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=01-01-2009&group=14&gblog=56 Thu, 01 Jan 2009 22:33:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=30-12-2008&group=14&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=30-12-2008&group=14&gblog=55 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[หมูในอวย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=30-12-2008&group=14&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=30-12-2008&group=14&gblog=55 Tue, 30 Dec 2008 22:35:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=30-12-2008&group=14&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=30-12-2008&group=14&gblog=54 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[บทขับกล่อมวิญญาณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=30-12-2008&group=14&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=30-12-2008&group=14&gblog=54 Tue, 30 Dec 2008 22:36:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=29-12-2008&group=14&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=29-12-2008&group=14&gblog=53 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[ขยายดินแดนได้อย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=29-12-2008&group=14&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=29-12-2008&group=14&gblog=53 Mon, 29 Dec 2008 22:39:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=22-12-2008&group=14&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=22-12-2008&group=14&gblog=52 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[5/10. รู้เขารู้เรา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=22-12-2008&group=14&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=22-12-2008&group=14&gblog=52 Mon, 22 Dec 2008 18:18:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=21-12-2008&group=14&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=21-12-2008&group=14&gblog=51 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสำคัญของศูนย์กลาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=21-12-2008&group=14&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=21-12-2008&group=14&gblog=51 Sun, 21 Dec 2008 22:45:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=20-12-2008&group=14&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=20-12-2008&group=14&gblog=50 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเท่าเทียมกันของตัวหมากรุก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=20-12-2008&group=14&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=20-12-2008&group=14&gblog=50 Sat, 20 Dec 2008 22:47:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=19-12-2008&group=14&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=19-12-2008&group=14&gblog=49 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[ความคิดและเทคนิค]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=19-12-2008&group=14&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=19-12-2008&group=14&gblog=49 Fri, 19 Dec 2008 22:55:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=15-12-2008&group=14&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=15-12-2008&group=14&gblog=48 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[4/10. จ้องจับกินเหยื่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=15-12-2008&group=14&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=15-12-2008&group=14&gblog=48 Mon, 15 Dec 2008 18:20:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=13-12-2008&group=14&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=13-12-2008&group=14&gblog=47 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[3/10. พิทักษ์ราชบัลลังก์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=13-12-2008&group=14&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=13-12-2008&group=14&gblog=47 Sat, 13 Dec 2008 18:20:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=10-12-2008&group=14&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=10-12-2008&group=14&gblog=46 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[Outrageous Moves 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=10-12-2008&group=14&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=10-12-2008&group=14&gblog=46 Wed, 10 Dec 2008 18:20:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=10-12-2008&group=14&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=10-12-2008&group=14&gblog=45 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[2/10. นำขุนศึกสู่สนามรบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=10-12-2008&group=14&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=10-12-2008&group=14&gblog=45 Wed, 10 Dec 2008 18:26:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=10-12-2008&group=14&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=10-12-2008&group=14&gblog=44 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[1/10. ยึดครองชัยภูมิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=10-12-2008&group=14&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=10-12-2008&group=14&gblog=44 Wed, 10 Dec 2008 18:26:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=09-12-2008&group=14&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=09-12-2008&group=14&gblog=43 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[Fischer's Outrageous Moves]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=09-12-2008&group=14&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=09-12-2008&group=14&gblog=43 Tue, 09 Dec 2008 18:27:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=08-12-2008&group=14&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=08-12-2008&group=14&gblog=42 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[Keres-Wilkins (1933)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=08-12-2008&group=14&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=08-12-2008&group=14&gblog=42 Mon, 08 Dec 2008 18:27:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=07-12-2008&group=14&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=07-12-2008&group=14&gblog=41 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[To enjoy beauty, not to define it ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=07-12-2008&group=14&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=07-12-2008&group=14&gblog=41 Sun, 07 Dec 2008 18:27:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=04-12-2008&group=14&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=04-12-2008&group=14&gblog=40 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[Chess สำหรับผู้เริ่มต้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=04-12-2008&group=14&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=04-12-2008&group=14&gblog=40 Thu, 04 Dec 2008 18:28:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=03-12-2008&group=14&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=03-12-2008&group=14&gblog=39 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[Xiangqi สำหรับผู้เริ่มต้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=03-12-2008&group=14&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=03-12-2008&group=14&gblog=39 Wed, 03 Dec 2008 18:28:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=03-12-2008&group=14&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=03-12-2008&group=14&gblog=38 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[Shogi สำหรับผู้เริ่มต้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=03-12-2008&group=14&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=03-12-2008&group=14&gblog=38 Wed, 03 Dec 2008 18:28:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=01-12-2008&group=14&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=01-12-2008&group=14&gblog=37 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[ม้าบังปืนใหญ่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=01-12-2008&group=14&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=01-12-2008&group=14&gblog=37 Mon, 01 Dec 2008 18:29:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=23-11-2008&group=14&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=23-11-2008&group=14&gblog=36 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[ขุนเวียนวน vs เงามังกร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=23-11-2008&group=14&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=23-11-2008&group=14&gblog=36 Sun, 23 Nov 2008 18:29:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=28-08-2008&group=14&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=28-08-2008&group=14&gblog=35 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[Decoys]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=28-08-2008&group=14&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=28-08-2008&group=14&gblog=35 Thu, 28 Aug 2008 18:30:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=15-05-2008&group=14&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=15-05-2008&group=14&gblog=34 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[Mate in 6 (Christoph Bandelow)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=15-05-2008&group=14&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=15-05-2008&group=14&gblog=34 Thu, 15 May 2008 18:30:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=13-05-2008&group=14&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=13-05-2008&group=14&gblog=33 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[Huddlesfield College Magazine 1887]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=13-05-2008&group=14&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=13-05-2008&group=14&gblog=33 Tue, 13 May 2008 18:30:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=11-05-2008&group=14&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=11-05-2008&group=14&gblog=32 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[Sahmatny zurnal 1892]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=11-05-2008&group=14&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=11-05-2008&group=14&gblog=32 Sun, 11 May 2008 18:31:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=11-05-2008&group=14&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=11-05-2008&group=14&gblog=31 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[A Night at the Opera]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=11-05-2008&group=14&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=11-05-2008&group=14&gblog=31 Sun, 11 May 2008 18:31:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=19-04-2008&group=14&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=19-04-2008&group=14&gblog=30 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[Trapping Pieces 2 (Caro-Kann Defense)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=19-04-2008&group=14&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=19-04-2008&group=14&gblog=30 Sat, 19 Apr 2008 18:32:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=19-04-2008&group=14&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=19-04-2008&group=14&gblog=29 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[Smena 1993]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=19-04-2008&group=14&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=19-04-2008&group=14&gblog=29 Sat, 19 Apr 2008 18:32:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=17-04-2008&group=14&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=17-04-2008&group=14&gblog=28 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[Mat Plus 1996]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=17-04-2008&group=14&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=17-04-2008&group=14&gblog=28 Thu, 17 Apr 2008 18:32:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=16-04-2008&group=14&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=16-04-2008&group=14&gblog=27 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[Trapping Pieces (Modern Defense)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=16-04-2008&group=14&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=16-04-2008&group=14&gblog=27 Wed, 16 Apr 2008 18:32:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=12-02-2008&group=14&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=12-02-2008&group=14&gblog=26 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[Probleemblad 1985]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=12-02-2008&group=14&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=12-02-2008&group=14&gblog=26 Tue, 12 Feb 2008 18:32:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=03-01-2008&group=14&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=03-01-2008&group=14&gblog=25 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝึกฝนหมากรุกสากล 3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=03-01-2008&group=14&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=03-01-2008&group=14&gblog=25 Thu, 03 Jan 2008 18:33:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=01-01-2008&group=14&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=01-01-2008&group=14&gblog=24 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[De Legal vs Saint Brie 1750]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=01-01-2008&group=14&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=01-01-2008&group=14&gblog=24 Tue, 01 Jan 2008 18:33:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=01-01-2008&group=14&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=01-01-2008&group=14&gblog=23 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝึกฝนหมากรุกสากล 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=01-01-2008&group=14&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=01-01-2008&group=14&gblog=23 Tue, 01 Jan 2008 18:34:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=27-12-2007&group=14&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=27-12-2007&group=14&gblog=22 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝึกฝนหมากรุกสากล 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=27-12-2007&group=14&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=27-12-2007&group=14&gblog=22 Thu, 27 Dec 2007 18:34:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=23-12-2007&group=14&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=23-12-2007&group=14&gblog=21 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[Greco vs NN 1619]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=23-12-2007&group=14&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=23-12-2007&group=14&gblog=21 Sun, 23 Dec 2007 18:34:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=17-12-2007&group=14&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=17-12-2007&group=14&gblog=20 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[Pittsburgh Gazette Times 1917]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=17-12-2007&group=14&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=17-12-2007&group=14&gblog=20 Mon, 17 Dec 2007 18:35:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=16-12-2007&group=14&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=16-12-2007&group=14&gblog=19 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[La Marseillaise 1945]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=16-12-2007&group=14&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=16-12-2007&group=14&gblog=19 Sun, 16 Dec 2007 18:35:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=16-12-2007&group=14&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=16-12-2007&group=14&gblog=18 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[Salut Public 1929]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=16-12-2007&group=14&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=16-12-2007&group=14&gblog=18 Sun, 16 Dec 2007 18:36:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=09-12-2007&group=14&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=09-12-2007&group=14&gblog=17 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[Chess Correspondent 1941]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=09-12-2007&group=14&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=09-12-2007&group=14&gblog=17 Sun, 09 Dec 2007 18:36:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=30-11-2007&group=14&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=30-11-2007&group=14&gblog=16 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[เรือกายสิทธิ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=30-11-2007&group=14&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=30-11-2007&group=14&gblog=16 Fri, 30 Nov 2007 18:36:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=29-11-2007&group=14&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=29-11-2007&group=14&gblog=15 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[Shakhmaty v SSSR 1956]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=29-11-2007&group=14&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=29-11-2007&group=14&gblog=15 Thu, 29 Nov 2007 18:37:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=29-11-2007&group=14&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=29-11-2007&group=14&gblog=14 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[Skewers]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=29-11-2007&group=14&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=29-11-2007&group=14&gblog=14 Thu, 29 Nov 2007 18:37:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=28-11-2007&group=14&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=28-11-2007&group=14&gblog=13 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[Double Check]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=28-11-2007&group=14&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=28-11-2007&group=14&gblog=13 Wed, 28 Nov 2007 18:37:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=28-11-2007&group=14&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=28-11-2007&group=14&gblog=12 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[Discoveries]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=28-11-2007&group=14&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=28-11-2007&group=14&gblog=12 Wed, 28 Nov 2007 18:37:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=28-11-2007&group=14&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=28-11-2007&group=14&gblog=11 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[Deflection]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=28-11-2007&group=14&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=28-11-2007&group=14&gblog=11 Wed, 28 Nov 2007 18:38:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=28-11-2007&group=14&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=28-11-2007&group=14&gblog=10 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[Der Waarheid 1967]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=28-11-2007&group=14&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=28-11-2007&group=14&gblog=10 Wed, 28 Nov 2007 18:38:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=29-04-2013&group=36&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=29-04-2013&group=36&gblog=9 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[เกร็ดความรู้เกี่ยวกับหูชั้นกลาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=29-04-2013&group=36&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=29-04-2013&group=36&gblog=9 Mon, 29 Apr 2013 23:54:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=27-04-2013&group=36&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=27-04-2013&group=36&gblog=8 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[Production, Propagation, and Processing of Sound (สรุป)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=27-04-2013&group=36&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=27-04-2013&group=36&gblog=8 Sat, 27 Apr 2013 21:11:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=26-04-2013&group=36&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=26-04-2013&group=36&gblog=7 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[Method of Digital-Audio Watermarking Based on Cochlear Delay Characteristics]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=26-04-2013&group=36&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=26-04-2013&group=36&gblog=7 Fri, 26 Apr 2013 21:16:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=25-04-2013&group=36&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=25-04-2013&group=36&gblog=6 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[The Nature of Sound (สรุป)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=25-04-2013&group=36&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=25-04-2013&group=36&gblog=6 Thu, 25 Apr 2013 20:57:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=18-04-2013&group=36&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=18-04-2013&group=36&gblog=5 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[สารบัญกลุ่มเรื่องที่กำลังศึกษา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=18-04-2013&group=36&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=18-04-2013&group=36&gblog=5 Thu, 18 Apr 2013 20:17:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=17-04-2013&group=36&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=17-04-2013&group=36&gblog=4 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[High Capacity Audio Watermarking Using the High Frequency Band of Wavelet Domain]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=17-04-2013&group=36&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=17-04-2013&group=36&gblog=4 Wed, 17 Apr 2013 0:03:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=16-04-2013&group=36&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=16-04-2013&group=36&gblog=3 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[Judgment of Perceptual Synchrony Between Two Pulses and Its Relation to the Cochlear Delays]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=16-04-2013&group=36&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=16-04-2013&group=36&gblog=3 Tue, 16 Apr 2013 1:16:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=14-04-2013&group=36&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=14-04-2013&group=36&gblog=2 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[A New Audio Watermarking Scheme Based on Singular Value Decomposition and Quantization]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=14-04-2013&group=36&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=14-04-2013&group=36&gblog=2 Sun, 14 Apr 2013 14:15:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=05-04-2013&group=36&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=05-04-2013&group=36&gblog=1 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[An Audio Watermarking Algorithm Based on Fast Fourier Transform]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=05-04-2013&group=36&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=05-04-2013&group=36&gblog=1 Fri, 05 Apr 2013 19:37:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=25-10-2009&group=33&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=25-10-2009&group=33&gblog=3 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[เกมงู-บันได]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=25-10-2009&group=33&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=25-10-2009&group=33&gblog=3 Sun, 25 Oct 2009 12:10:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=19-10-2009&group=33&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=19-10-2009&group=33&gblog=2 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[ขีดเริ่มสัมบูรณ์ของการได้ยิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=19-10-2009&group=33&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=19-10-2009&group=33&gblog=2 Mon, 19 Oct 2009 12:20:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=18-10-2009&group=33&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=18-10-2009&group=33&gblog=1 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[เกมแห่งความยุ่งเหยิง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=18-10-2009&group=33&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=18-10-2009&group=33&gblog=1 Sun, 18 Oct 2009 12:29:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=11-02-2009&group=24&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=11-02-2009&group=24&gblog=9 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[OP-AMP ในอุดมคติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=11-02-2009&group=24&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=11-02-2009&group=24&gblog=9 Wed, 11 Feb 2009 22:23:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=24-01-2008&group=24&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=24-01-2008&group=24&gblog=8 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[bandgap V.ref basics]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=24-01-2008&group=24&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=24-01-2008&group=24&gblog=8 Thu, 24 Jan 2008 20:34:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=19-01-2008&group=24&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=19-01-2008&group=24&gblog=7 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[rectifier Circuits]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=19-01-2008&group=24&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=19-01-2008&group=24&gblog=7 Sat, 19 Jan 2008 20:35:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=17-01-2008&group=24&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=17-01-2008&group=24&gblog=6 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[diode]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=17-01-2008&group=24&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=17-01-2008&group=24&gblog=6 Thu, 17 Jan 2008 20:36:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=16-01-2008&group=24&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=16-01-2008&group=24&gblog=5 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[led]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=16-01-2008&group=24&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=16-01-2008&group=24&gblog=5 Wed, 16 Jan 2008 19:44:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=16-01-2008&group=24&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=16-01-2008&group=24&gblog=4 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[intrinsic carrier concentration]]> Ef เราสามารถจัดรูปหาความหนาแน่น (จำนวนต่อหน่วย....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=16-01-2008&group=24&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=16-01-2008&group=24&gblog=4 Wed, 16 Jan 2008 20:38:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=16-01-2008&group=24&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=16-01-2008&group=24&gblog=3 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[fermi-dirac distribution Fn]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=16-01-2008&group=24&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=16-01-2008&group=24&gblog=3 Wed, 16 Jan 2008 20:39:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=16-01-2008&group=24&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=16-01-2008&group=24&gblog=2 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[n & p-type]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=16-01-2008&group=24&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=16-01-2008&group=24&gblog=2 Wed, 16 Jan 2008 20:40:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=15-01-2008&group=24&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=15-01-2008&group=24&gblog=1 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[electrons & holes]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=15-01-2008&group=24&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=15-01-2008&group=24&gblog=1 Tue, 15 Jan 2008 20:40:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=27-11-2007&group=14&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=27-11-2007&group=14&gblog=9 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[กลเบี้ยหงาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=27-11-2007&group=14&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=27-11-2007&group=14&gblog=9 Tue, 27 Nov 2007 18:38:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=25-11-2007&group=14&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=25-11-2007&group=14&gblog=8 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[กลเรือชนตลิ่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=25-11-2007&group=14&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=25-11-2007&group=14&gblog=8 Sun, 25 Nov 2007 18:38:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=25-11-2007&group=14&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=25-11-2007&group=14&gblog=7 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[กลงูสู้ครุฑ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=25-11-2007&group=14&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=25-11-2007&group=14&gblog=7 Sun, 25 Nov 2007 18:39:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=16-09-2007&group=14&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=16-09-2007&group=14&gblog=5 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[Pins]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=16-09-2007&group=14&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=16-09-2007&group=14&gblog=5 Sun, 16 Sep 2007 18:39:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=16-09-2007&group=14&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=16-09-2007&group=14&gblog=4 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[Forks & Double Attacks]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=16-09-2007&group=14&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=16-09-2007&group=14&gblog=4 Sun, 16 Sep 2007 18:39:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=01-06-2007&group=14&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=01-06-2007&group=14&gblog=3 http://zol.bloggang.com/rss <![CDATA[A Xiangqi Problem ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=01-06-2007&group=14&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=zol&month=01-06-2007&group=14&gblog=3 Fri, 01 Jun 2007 18:39:50 +0700